PRZYKŁADOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
dla budynków mieszkalnych
  I. Utrzymanie czystości w klatkach schodowych:
 1. Trzy razy w tygodniu (w dni robocze) zamiatanie klatek schodowych i korytarzy.
 2. Codzienne (w dni robocze) przemywanie parterów.
 3. Mycie klatek schodowych ze stopniami,(wraz z miejscami pod wycieraczkami), oraz korytarzy na każdym piętrze- jeden raz w tygodniu.
 4. Mycie okien otwieranych na klatkach schodowych oraz pomieszczeniach wspólnego użytkowania - jeden raz na kwartał
 5. Mycie, jeden raz w miesiącu, drzwi wejściowych na klatki schodowe, a przecieranie szyb w drzwiach i dużych zabrudzeń - w razie potrzeby.
 6. Mycie balustrad - raz w miesiącu.
 7. Mycie parapetów - raz na tydzień.
 8. Wycieranie kurzu, zdejmowanie pajęczyn ze ścian klatki schodowej i pomieszczeń wspólnego użytkowania - w razie potrzeby.
 9. Usuwanie z budynku oraz pomieszczeń i urządzeń do wspólnego użytku ogłoszeń, plakatów i reklam umieszczonych bez zgody Zleceniodawcy.
  II. Utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych:
 1. Codzienne (w dni robocze) zbieranie nieczystości stałych (papierki,worki foliowe,niedopałki,butelki itp.).
 2. Codzienne (w dni robocze) zamiatanie terenu zewnętrznego - tam gdzie jest taka potrzeba.
 3. W porze zimowej usuwanie śniegu z chodników w godzinach od 6.00 do 22.00 - w każdy dzień tygodnia.
 4. Dbałość o zieleń, pielęgnacja.
 5. Koszenie trawy- jeden raz na miesiąc.
  III. Utrzymanie czystości w garażu podziemnym:
 1. Codziennie(w dni robocze) zbieranie nieczystości stałych (papierki,worki foliowe,niedopałki,butelki itp.).
 2. Zamiatanie garażu - jeden raz w kwartał.
  IV. Pozostałe czynności:
 1. Bezzwłoczne zawiadomienie zarządcy nieruchomości o wszelkich uszkodzeniach lub wadliwym działaniu instalacji i urządzeń technicznych w budynkach, przechowywaniu przez lokatorów środków i materiałów łatwopalnych, żrących i cuchnących w pomieszczeniach piwnicznych, oraz innych pomieszczeniach budynku.